Satış Sözleşmesi

YURTİÇİ – YURTDIŞI – GEZİ – REZERVASYON – PAKET TUR KAYIT  ve SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I – ÖDEMELER

  Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35’i, bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin %35’i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

II – İPTAL – DEVİR – DEĞİŞİKLİKLER

1- Acenta gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya Olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve bunlar gibi nedenlerden ötürü gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden mücbir sebepler ile gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen geziyi iptal edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2-  A- Tüketicinin gezisinin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal- değişiklik talep etmesi durumunda ücretinin tamamı iade edilir.

   B- Tüketici, Rezervasyonunu kendisinin veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile gezinin başlamasından 15-7 gün önce iptal – değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %35’ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını Acenta’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

   C – Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu Erken Rezervasyon İndirimli Ürününü herhangi bir sebeple iptal ettirmek isterse, gezi başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar gezi bedelinin %35’ini, 7 günden az bir süre kala ise gezi bedelinin tamamını Acenta’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3- Tüketici turu gezinin başlamasından 7 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

4- Anceta, Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5- Acenta, gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklik  ve iptalleri kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir.

III – GENEL HÜKÜMLER

1- Tura katılan tüketicinin; her türlü gezide, 50cm x 70cm  ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz, uçaklı seyahatlerde ise 20kg. Bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

2- Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Acenta’nın  ayrıca ve açıkça ve yazılı  izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

3- Acenta personelinin AĞIR KUSURUNDAN kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½’si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak Acenta tarafından eşya sahibi tüketiciye kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

4- Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir.

5- Vaki iptal bildirimi, her tüketiciye münferiden yapılabileceği gibi, yüksek tirajlı 1 gazetenin Türkiye baskısında ilan yolu ile genel olarak yapılabilir.

6- Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen mucbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu haller ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden Acenta sorumludur. Acenta gerekli olan hallerde, tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidilebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

7- Tüketicinin başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiği Acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

8- Tüketicinin şikayetçi  olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi İyi niyetli tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.

9- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler) nin  Acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve Acenta’nın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Acenta’nın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.

10- Acentenin Sözleşmeye Kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ  maddeleri uygulanır.

 

FAS TUR SEYAHAT ACENTASI                                                                                                                                                      MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Acenta Yetkilis                                                                                                                                                                                Adı - Soyadı
Adı - Soyadı / İmza                                                                                                                                                                         Adres
                                                                           
                                                                                                                                                                                                          Telefon
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                           İmza

Top